De Rijp
Mijn Moeder
Huzaar
Trouwakte Matheus Kepers 1699
Het land van Hoogstraten
Mijn Vader
Opa en Oma Kepers van Aart
Zundert
Oudenbosch
Schutdorff
Berlicum
St. Jan 's-Hertogenbosch
Genealogie
Links
Home
Contact
Fotoboeken
Copyright 2007 Rob Kepers
Opa Broers
Oma Broers Vredevoort
De stamvader van onze familie. 
 

De oudste voorvader in rechte lijn die ik tot nog toe gevonden heb is Joannes Kepen. Deze zou in 1555 geboren zijn in Minderhout dat is gelegen in het Graafschap Hoogstraten in de Belgische Kempen. Zie de prachtige oude kaart uit 1739 die ik mocht ontvangen van Jan Broos uit Baarle Nassau. Echte bewijzen hiervoor heb ik niet, maar Johannes wordt wel vermeld in verschillende Belgische genealogiebestanden.

Van zijn zoon Adrianus Joannes Kepen geboren in 1580 te Meer vlak bij Minderhout is meer bekend.
Adrianus trouwde met Maria Adriaenssen dit echtpaar kreeg tussen 1608 en 1625 negen kinderen vrijwel allemaal geboren in Minderhout.
Guido Keepers heeft deze Adrianus Joannes Kepen gevonden bij een bezoek aan het archief in Hoogstraten. Adrianus is voorlopig dan ook te beschouwen als de stamvader van nu vijftien generaties met onze familienaam. Sinds kort heb ik een broer van Adrianus kunnen traceren. Het betreft hier Arnoldus(Aert) Joannes Keijpen deze huwt in 1612 in Meer met Maria Johanna Petri Oths. Tot dusver heb ik vier kinderen van dit echtpaar kunnen vinden.

Ook in Rijsbergen en te Horendonk bij Essen wonen in het begin van de 17e eeuw nog families met de naam Keype(n) of Keepen, maar die heb ik nog niet kunnen linken met stamvader Adrianus Joannes uit Minderhout.

Verder treffen we vanaf 1635 in Wouw een aantal naamgenoten aan. Deze tak begint met Mathijs Kepers en is waarschijnlijk wel terug te volgen tot in Minderhout.

Mogelijk dat de eerste Kepertjes dus mandenmakers waren, het was een beroep dat in deze streek veelvuldig voorkwam. Over het algemeen waren het eenvoudige mensen die het land bewerkten of als arbeider de kost verdienden. In de achtiende eeuw komen ook wel beroepen als timmerman, bouwman, wever en koperslager voor. In de negentiende eeuw ben ik ook veel tuinders en boomkwekers tegengekomen. Ook nu zijn er in West Brabant nog enige tuincentra in het bezit van de familie zie hiervoor http://www.kepers.nl/  en http://www.trendytuinen.nl/.
Onze familienaam.

Tot nu toe heb ik de volgende variaties op onze familienaam kunnen ontdekken:

Kepen, Keepen, Keppens, Keype, Keypen, Keijpen, Kypen, Keiper, Keipers, Keepers, van Keep en natuurlijk Kepers.

Meest voorkomend zijn nu nog de namen Kepers, Keepers, van Keep en nog een enkele keer Keepen. Over de herkomst en betekenis van de naam Kepen is weinig bekend. Ook het Meertens-instituut geeft hier nog geen uitsluitsel.
Mogelijk dat het een variatie is op Kieper over deze naam meldt het instituut het volgende:

• Kippers zie De Kieper - afl. van mnl. kiepe = ‘korf, mand’ > mandenmaker. Maar zeker is dat natuurlijk niet.

Geografische spreiding.

Hoewel de oudste generaties zijn geboren in de Belgische Kempen komt de familienaam daar nu nog nauwelijks voor. Vanaf het einde van de 17e eeuw hebben de nazaten van stamvader Adrianus Joannes zich voornamelijk over West Brabant verspreid. Eerst in Zundert, Baarle-Nassau, Ulicoten, Wouw en Roosendaal. Later in Ginneken, Etten-Leur, Oud-Gastel, Oudenbosch en Oisterwijk. Aan het einde van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw trokken ook enkele Kepers verder het land in of over de grens. Mijn opa Johannes vertrok als boomkweker eerst naar Boskoop en kwam vervolgens in het Duitse Kevelaer terecht, waar mijn vader is geboren. Omstreeks 1918 vestigde hij zich met zijn gezin in het Limburgse Treebeek onder de rook van de staatsmijn Emma. Hiernaast treft u het reisdocument aan waarmee Oma Kepers met haar kinderen naar Nederland terugkeerde.

de mandenmaker
Beroepen
Het aantal naamdragers bedroeg bij de volkstelling van 1947 volgens het
Nederlands Repertorium van Familienamen: 132 personen, 53 met de naam Kepers en 79 met de naam Keepers.
Op 6 personen na, woonden alle personen met de naam Kepers in Brabant. Bij de familieleden met de naam Keepers bedroeg dit aantal 60. In Limburg wonen dan 6 naamdragers. Mijn vader is hierbij niet meegeteld vanwege zijn afwijkende naam. Het parenteel van Joannes Kepen telt nu ruim 1500 nakomelingen in 15 generaties waarvan 654 familieleden de naam Kepen of een afgeleide daarvan dragen.
Familiehistorie van de familie Kepers
Terug

Reisdocument oma Kepers